Dzieci są ważne. Dzieci są darem. Dzieci są cudem.

To Przestrzeń dla nich. Twórcza przestrzeń. Wspierająca.
Przestrzeń dla wszystkich dzieci, niezależnie od wieku, statusu, możliwości, talentów. Gdzie mogą być artystami pozostając Sobą. Bo w każdym z nas jest Artysta.

Przestrzeń dla dzieci oferuje:

  • Arteterapię – rysunek, malunek, rzeźba, muzykoterapia, ruch z elementami choreoterapii, teatroterapia, drama
  • Terapię pedagogiczną
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
  • Animacje

Oferta przestrzeni dla dzieci